12 ROGALAND SKYTTERKRETS  
1F=Finfelt, 1G=Grovfelt, 1M=Militærfelt, 1R=Revolverfelt, 1S=Spesialfelt, 2A=Fripistol (ord), 2B=Fripistol (colt 25m),
3A=Luftpistol (ord), 3B=Luftpistol fallfigur, 3C=Luftpistol standard, 4=Silhuettpistol, 5=Standardpistol, 
6F=Finpistol, 6G=Grovpistol, 7F=Hurtigpistol fin, 7G=Hurtigpistol grov.  
KONTAKTTELEFONER :
Klubb Kontaktperson Tlf Mob Web / E-post
Egersund Pk Reidar Hestnes 51 49 53 18 472 91 876 reidar.hestnes@dabb.no
Hafrsfjord Pk Eirik Lunde 51 52 20 77 911 63 96 eirik.lunde@vetco.com 
Haugesund Pk Jan Otto Johnsen 52 73 54 80 907 53 530 hauPk@start.no
Hå Pk Stig Arne Nattland 909 89 444 stigna@online.no
Kopervik Pk Roar Skeisvoll 52 85 52 74 474 14 950 ro-skei@frisurf.no 
NOP/Vatne Edvin Habbestad 51 59 13 98 454 54 941 post@nop-vatne.fdns.net
Sandnes Pk Trygve Fundingsland 971 43 634 trygve.fundingsland@sandnes.kommune.no
Tor Jonassen 51 62 53 86 926 23 208 tjcowboy@lyse.net
Aina Flørli 913 52 955 aina.florli@lyse.net
Skudenes Pk Karl Einar Ellingsen 52 82 73 13 997 03 396 k.einar@frisurf.no
Sola Pk Bjørn Berven-Hanssen 51 59 06 44 932 26 436 bberve@broadpark.no
Per Rune Magnussen 51 65 00 73 fam.mag@lyse.net
Stavanger Pk Harald Nilsen t/faks 51 58 62 75 932 83 587 haraldn3@frisurf.no
Trond Fosse 51 41 77 40 472 34 360 trond.fosse@c2i.net
Leif Øverland 51 59 19 64
Time Pk Ove Salte 48 07 12 70
Rogaland skytterkrets Haldor Hinna 51 56 69 20 913 87 640 h_haldor@hotmail.com
Resultatlister : Jorunn Sande 51 73 78 52 fax. 51 73 78 51 jorunn.sande@nif.idrett.no
Boks 3033 Mariero, 4095 Stavanger http:/www.idrett.no
For mere info om forhåndspåmelding til Vikingstevnet se http://www.skyting.no/rogaland
St.nr Dag Dato Kl.slett Gren skytested Arr.klubb Merknader
12001 Fre. 5.1. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800
12002 Tir. 9.1. 17.30 3A Skiljaberghallen Sola PK SPM 1800
12003 Lør. 13.1. 11.00 1S Bråstein Sandnes PK Pistol/Rev       
12004 Fre. 19.1. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800
12005 Fre. 19.1. 17.30 7FG Karmøyhallen Kopervik PK SPM 1715
12006 Lør. 20.1. 10.00 6FG Karmøyhallen Kopervik PK SPM 0945
12007 Tir. 23.1. 17.15 7F Skiljaberghallen Sola PK  FHPM. – Magnussen  - 51 65 00 73  (Hurtigp. -uka)
12008 Tor. 25.1. 17.15 7F Skiljaberghallen Sola PK  FHPM. – Magnussen  - 51 65 00 73  (Hurtigp. -uka)
12009 Fre. 26.1. 17.15 7F Skiljaberghallen Sola PK  FHPM. – Magnussen  - 51 65 00 73  (Hurtigp. -uka)
  Søn 28.1. 1000 3A Fevikhallen Grimstad SS DM 3A SPM 1200
12010 Fre. 2.2. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800
12011 Lør. 3.2. 10.00 4 Skiljaberghallen Sola PK FHPM. – Magnussen  - 51 65 00 73  
12012 Søn. 4.2. 10.00 1FGMR Seldalsheia Sandnes PK Jaktfelten
12013 Man. 5.2. 17.30 5 Karmøyhallen Kopervik PK SPM 1715
12014 Tir. 6.2. 17.15 6F Skiljaberghallen Sola PK FHPM. – Magnussen  - 51 65 00 73  (Finp. -uka)
12015 Ons. 7.2. 18.00 5 Karmøyhallen Skudenes PK SPM 1745
12016 Tor. 8.2. 17.15 6F Skiljaberghallen Sola PK FHPM. – Magnussen  - 51 65 00 73  (Finp. -uka)
12017 Fre. 9.2. 17.15 6F Skiljaberghallen Sola PK FHPM. – Magnussen  - 51 65 00 73  (Finp. -uka)
12018 Søn. 11.2. 10.00 3A Karmøyhallen Skudenes PK SPM 12.00
12019 Fre 16.2. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK KM 3A SPM 1800                                            
12020 Lør. 17.2. 10.00 2B Skiljaberghallen Sola PK KM 2B FHPM    Magnussen 51 65 00 73
      22. - 24. februar Hell Open     
12021 Fre. 2.3. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800
12022 Ons. 7.3. 18.00 7FG Karmøyhallen Skudenes PK SPM 1745
12023 Fre. 9.3. 17.30 5 Karmøyhallen Kopervik PK SPM 1715
      9. - 10. mars Landstevne rekrutt    
12024 Lør. 10.3. 10.00 6FG Karmøyhallen Kopervik PK SPM 0945
12025 Lør. 10.3. 10.00 4 Skiljaberghallen Stavanger PK FHPM - H. Nilsen 51586275  
12026 Fre. 16.3. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800
12027 Søn. 18.3. 10.00 1S  Hommeland Sandnes PK KM 1S Mag.1 & 2 Vandrep. Forsand Rør/Sandnes Arms
12028 Man. 19.3. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800  -Luft uka
12029 Tir. 20.3. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800 – Luft uka
12030 Ons. 21.3. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800 – Luft uka                     
      23. - 25. mars NM-Luft  Råholthallen    
12031 Ons. 28.3. 18.00 6FG Karmøyhallen Skudenes PK SPM 1745
12032 Lør. 31.3. 10.00 1FGMR Fotland Egersund PK                                                                    
12033 Ons. 11.4. 17.15 7FG Bråstein Sandnes PK  
12034 Søn. 15.4. 10.00 1FGMR Refsland Hå PK Lorentz pokalen, SR-Bank vandrep.
12035 Man. 16.4. 17.30 7FG Karmøyhallen Kopervik PK SPM 1715
12036 Tir. 17.4. 17.15 5 Vatne NOP/Vatne  
12037 Ons. 18.4. 17.15 7FG Bråstein Sandnes PK  
12038 Lør. 21.4. 10.00 1FGMR Hommeland Sandnes PK                                                                
12039 Tir. 24.4. 18.00 2A Vatne NOP/Stavanger   
  Søn 29.4. 10.00 1FGMR Sandgrip Vennesla Pk/ Greipstad Sp DM 1FG   "Greven"
12040 Ons. 2.5. 17.15 6FG Bråstein Sandnes PK Kun 1 skyting
12041 Søn. 6.5. 10.00 1FGMR Blikshavn Haugesund PK 1. Stevne  Haugesund Spareb. Vandrekrus - Militær.
12042 Lør. 12.5. 10.00 1FGMR Vigdel Sola PK                                                                                                 
12043 Tir. 15.5. 18.00 2A Vatne NOP/Stavanger   
12044 Lør. 19.5. 10.00 1FGMR Blikshavn Kopervik PK SPM 1400. Alnor motorpokal, Grovp. 1.stevne 
12045 Søn. 20.5. Stevnet ble avlyst Fotland Time PK KM 1S  Spes.-pistol og revolver SPM 1300.                           
12046 Tir. 22.5. 17.15 6FG Vatne NOP/Vatne  
12047 Ons. 6.6. 17.15 5 Bråstein Sandnes PK  
12048 Tir. 12.6. 18.00 2A Vatne NOP/Stavanger   
12049 Fre 15.6. 16.30 7FG Blikshavn Kopervik/Skudenes PK DM 7FG Vikingstevnet FHPM
      16. - 17. juni NM-Spesialfelt Åndalsnes    
12050 Lør. 16.6. 10.00 5 Blikshavn Kopervik/Skudenes PK Vikingstevnet FHPM
12051 Lør. 16.6. 12.00 2A Blikshavn Kopervik/Skudenes PK DM2A Vikingstevnet FHPM
12052 Lør. 16.6. 12.00 4 Blikshavn Kopervik/Skudenes PK DM 4 Vikingstevnet FHPM      
12053 Søn. 17.6. 10.00 6FG Blikshavn Kopervik/Skudenes PK DM 6FG Vikingstevnet FHPM
12054 Tir. 26.6. 17.15 7FG Vatne NOP/Vatne  
12055 Ons. 27.6. 17.15 7FG Bråstein Sandnes PK  
12056 Ons. 11.7.   1R Hommeland Sandnes PK NM-Revolverfelt
12057 Tor. 12.7.   1M Hommeland Sandnes PK NM-Militærfelt
12058 Fre 13.7.   1G Hommeland Sandnes PK NM-Grovfelt
12059 Lør. 14.7.   1F Hommeland Sandnes PK NM-Finfelt
12060 Lør. 25.8. 10.00 6FG Blikshavn Skudenes PK SPM 0945
12061 Ons. 8.8. 17.15 7FG Bråstein Sandnes PK  
12062 Fre. 17.8. 16.30 7FG Vatne Nop Vatne KM 7FG FHPM alle KMer innen 13aug.    http://nop-vatne.fdns.net
12063 Lør. 18.8. 10.00 2 Vatne Nop Vatne KM 2A
12064 Lør. 18.8. 10.00 5 Vatne Nop Vatne KM 5
12065 Lør. 18.8. 14.00 4 Vatne Nop Vatne KM 4
12066 Søn. 19.8. 10.00 6F Vatne Nop Vatne KM 6F
12067 Søn. 19.8. 13.00 6G Vatne Nop Vatne KM 6G
  Søn 19.8. 1000 2A Flakke Loner B&LSSL DM 2A SPM 1100
  Søn 19.8. 1000 4A Flakke Loner B&LSSL DM 4A SPM 1100 
  Søn 26.8. 10.00 1MR Kvinsland Farsund Pk DM 1MR
12068 Tir. 28.8. 17.15 7GF Vatne Nop Vatne  
12069 Lør. 1.9. 10.00 1FGMR Blikshavn Kopervik PK KM 1FG SPM 1400. Alnor motorpokal, Grovp. 2. Stev
12070 Søn. 2.9. 10.00 1FGMR Blikshavn Kopervik PK KM 1MR 2. St.Haugesund Sparebank Vandrekrus - Mil.
12071 Ons. 5.9. 17.15 7FG Bråstein Sandnes PK  
12072 Fre. 14.9. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800
12073 Fre. 14.9. 17.30 7FG Karmøyhallen Kopervik PK SPM 1715
12074 Lør. 15.9. 10.00 6FG Karmøyhallen Kopervik PK SPM 0945
12102 Søn 16.9. 10.00 1FGMR Fotland Egersund PK  
12075 Fre. 21.9. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800
12076 Fre. 28.9. 17.15 6F Skiljaberghallen Sola PK FHPM    Magnussen 51 65 00 73  
12077 Fre. 12.10. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800
12078 Lør. 13.10. 10.00 4 Skiljaberghallen Sola PK FHPM    Magnussen 51 65 00 73  
12079 Man. 15.10. 17.30 7FG Karmøyhallen Kopervik PK SPM 1715
12080 Fre. 19.10. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800
12081 Tir. 23.10. 17.15 5 Skiljaberghallen Sola PK FHPM     Magnussen 51 65 00 73  (Std. uka)
12082 Tor. 25.10. 17.15 5 Skiljaberghallen Sola PK FHPM     Magnussen 51 65 00 73  (Std. uka)
12083 Fre. 26.10. 17.15 5 Skiljaberghallen Sola PK FHPM     Magnussen 51 65 00 73  (Std. uka)
12084 Fre. 2.11. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800
12085 Fre. 2.11. 17.30 5 Karmøyhallen Kopervik PK SPM 1715
12086 Lør. 3.11. 10.00 6FG Karmøyhallen Kopervik PK SPM 0945
12090 Lør. 17.11. 12.00 3A Skudenes  Skudenes PK SPM 1145 FHPM  til Reidar Owe, 90 84 91 19
12091 Søn. 18.11. 10.00 3A Skudenes Skudenes PK SPM 1200 FHPM  til Reidar Owe, 90 84 91 19 
12087 Tir. 6.11. 17.00 7F Skiljaberghallen Stavanger PK FHPM T. Fosse 51417740 / 47234360
12088 Tor. 8.11. 17.00 7F Skiljaberghallen Stavanger PK FHPM T. Fosse 51417740 / 47234360
12089 Fre. 9.11. 17.00 7F Skiljaberghallen Stavanger PK FHPM T. Fosse 51417740 / 47234360
12092 Tir. 13.11. 17.30 3A Skiljaberghallen Sola PK SPM 1800
12093 Fre. 16.11. 17.15 7FG Skiljaberghallen Sola PK FHPM     Magnussen 51 65 00 73  
12094 Fre. 23.11. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800
12095 Man. 26.11. 17.30 5 Karmøyhallen Kopervik PK SPM 1715
12096 Fre. 30.11. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800
12097 Fre. 7.12. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800
12098 Fre. 14.12. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800
12099 Fre. 21.12. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800
12100 Lør. 22.12. 11.00 1S Bråstein Sandnes PK Pistol / Rev       
12101 Fre. 28.12. 17.00 3A Blåsenborg Stavanger PK SPM 1800 – Nyttårskrusene